Chat with us, powered by LiveChat

Giải đá gà Thomo 4 con gà Việt thứ 6 ngày 18/10/2019

Thể lệ: giải đá gà thomo

Danh sách cập nhật:

 1. Anh Phúc Barce A
 2. Anh Phúc Barce B
 3. Chú Chiến
 4. Anh Tài B.Chánh
 5. Anh Vũ Bến Tre
 6. Anh Hiếu Bến Tre
 7. Anh Phát Cần Thở
 8. Anh Cổ
 9. Anh Hưng Cần Thơ
 10. Anh Hữu Để L.An
 11. Anh Bá Ngôn ( Phước )
 12. Anh Cường B.Đại
 13. Anh Minh Hang B.Đại
 14. Tà-Pênh CPC
 15. Anh Thanh Biện
 16. Anh Thắng Tr.Cú

Xem trực tiếp ngay

2/5 (2 Reviews)